Showing videos tagged with
83

0:46

Doubletaktikk - Forsvarsposisjon

Her står man altså side om side. Dette er mest hensiktsmessig når en må forsvare seg mot angrepsslag fra motstanderne. Returner ballene ut mot siden. Dette vil gjøre det vanskelig for motsta...